+31 (0)6 28 67 15 79 info@praktijksincere.nl

Familie
opstellingen

praktijk Sincere

Zoals het DNA, de genen, van je ouders en grootouders doorgegeven wordt aan een kind, zo worden ook bepaalde “familiesystemen” doorgegeven aan een kind.
Dit komt omdat overal om ons heen een energie is, ook wel het Morphogenetische veld genoemd, kortweg M-veld. Deze energie is overal om ons heen net zoals radiogolven en elektromagnetisch velden.
Nu is het mooie dat iedere familie een eigen M-veld heeft, ook wel familiesysteem genoemd.

Zijn er in het verleden dingen gebeurd die niet, of niet goed, verwerkt zijn in de familie dan kunnen die in het familiesysteem blijven hangen en doorgegeven worden aan een volgende generatie.
Bijvoorbeeld een kindje dat dood geboren wordt, vroeger was het taboe om hierover te praten waardoor de betrokkenen het vaak niet goed konden verwerken. De energie van het niet verwerkt hebben kan dan gemakkelijk doorgegeven worden aan een volgend kindje.
Dit uit zich in allerlei verschillende vage klachten. Soms is men zich niet eens bewust dat er een doodgeboren kindje was.
Maar er kunnen ook vele heftigere gebeurtenissen in de familie zijn, denk bijvoorbeeld aan verkrachtingen en incest, de energie hiervan kan in het familiesysteem opgeslagen worden en zo doorgegeven aan een andere generatie.
Van veel van deze gebeurtenissen heb je zelf vaak helemaal geen idee.

Praktijk Sincere
Praktijk Sincere

Toch kan je inzicht krijgen in je eigen familiesysteem en hiervoor is een familieopstelling een heel mooi medium.
Het mooie hiervan is dat je niet eens je eigen familie hierbij nodig hebt.
Mensen die voor jou wildvreemd zijn, kunnen de posities van jouw familieleden innemen en je inzicht geven in de gebeurtenissen, dit gebeurd doordat de mensen voor even deel gaan uitmaken van jouw familiesysteem, zij treden even in jouw M-veld.
Door middel van dit inzicht is het zelfs mogelijk, om een stuk van het M-veld wat jij hebt overgenomen, terug te geven aan het familielid waar het vandaan komt waardoor jij ontlast wordt en je klachten zullen afnemen.
Dit is een heel mooi en krachtig instrument, om oude stukken die niet bij jou horen, op te ruimen.
Als je geïnteresseerd bent in een familieopstelling neem dan contact met mij op, ook als je op een laagdrempelige manier met een klein groepje kennis wilt maken met familieopstellingen.