Perceptie

Enkele zaken die je perceptie over je geloofsopvoeding en hoe dit bepaalt hoe je tegen dingen aankijkt kunnen veranderen

Wist je dat het kruis, dat zo centraal staat in alle christelijke geloofsrichtingen, tot de vierde vijfde eeuw na de kruisiging van Jezus niet werd afgebeeld. Het was namelijk een teken van schande.

De betekenis van katholiek is rechte leer.

De kerk heeft in een concilie rond vierhonderd bepaalt dat Jezus zowel mens als god was.

Het scheppingsverhaal wat begint met “in den beginne” is een vertaling van het Hebreeuwse beresjiet bara en dat kan ook vertaalt worden met “in een begin”.

Het woord bara is hier bedoelt als repareren oftewel herscheppen, als je dat zo leest dan loopt het meer in de pas met niet christelijke overleveringen. bijv. Het marabaratha daar waar met vliegmachines en wapens die vuurkolommen opleverden zoals wij die in Hiroshima hebben gezien de wereld zowat werd vernietigd. Deze zelfde vuurkolom zou ook sprake van zijn in de vernietiging van Sodom en Gomorra.
Overigens heeft men de ruïnes van Sodom recent gevonden in Jordanië.

De islam zegt dat Jezus die zij Ischa noemen geen god was maar een profeet.
Dit komt voort uit het feit dat in de tijd van Mohammed er christelijke monniken woonden in zijn nabijheid zgn Nestorianer monniken die ook de goddelijkheid van Jezus niet aanhingen.

Dit alles en nog veel meer voorbeelden laat zien dat het beeld over de rol en betekenis van Jezus door de katholieke kerk sterk is ingekleurd.
Eeuwen na zijn dood is er bepaald wat wij als de waarheid over wat in de bijbel staat moeten aannemen.
Andere waarheden en geschriften zijn bestreden en uitgewist.

De kerk heeft het woord demonen een sterk negatieve klank gegeven

Demonen komt van het Griekse demonos wat betekende bovennatuurlijke wezens. Het is een vertaling uit het Hebreeuws. In het Hebreeuws werden meerdere verschillende namen voor bovennatuurlijke wezens gehanteerd en die waren niet slecht of negatief.
De hebreeuwse bijbel kende natuurwezens.

Het vagevuur is een uitvinding vanuit de Middeleeuwen.

Het Hebreeuwse woord elohiem betekent goden en daarmee werd de god van Israël op meerdere plekken in de bijbel aangeduid.

Dit alles is een uitnodiging om de bijbel eens te lezen als een spiritueel boek dat aansluit op belevingen in de new age beweging. Het te lezen in samenhang met boeddhisme, hindoeïsme, Maya’s en andere overleveringen.