Erfzonde

Is het de bedoeling dat wij hier op aarde lijden?
Zijn wij onderhevig aan de erfzonde?

We kennen allemaal het verhaal van Adam en Eva die na het eten van een appel uit het paradijs werden gezet.

Wat ik daar feitelijk lees is, dat er een boom van eeuwig leven en een boom van kennis van goed en kwaad was in het paradijs.
Van die vruchten van de boom van kennis van goed en kwaad moesten we af blijven. Toch hebben Eva en Adam van deze vrucht gegeten.
Nu betekent in Hebreeuwse context dat we moeten lezen, de boom van ervaring van goed en kwaad.

Herkent u al iets.
Is dat niet wat de mens drijft.
Is dat niet zoals de wereld draait.
Is dat nou die erfzonde dat we eerst bij God in zijn nabijheid waren in pure liefde en dat we door deze vrucht te eten wij ervoor kozen om ervaringen op te gaan doen van goed en kwaad?
Dan is het ook logisch dat de mens uit het paradijs werd gestuurd hij wilde tenslotte ervaringen opdoen die in een plaats waar pure liefde is niet te verkrijgen zijn.
Nu komt hierbij dat God de mens op de zesde dag had geschapen naar zijn evenbeeld (aan hem gelijk).
We waren bij God en gelijk aan God, maar we maakten ons los uit God om ervaringen op te doen.

Hierdoor raakten we ook gescheiden van de boom van eeuwig leven die in de hof stond.

Abraham werd nog wel 800 jaren oud maar daarna werd het steeds minder.

En ervaringen heeft de mens op gedaan.
Kaïn en Abel.
Abel werd vermoord  … enz
Afghanistan en Irak.
Nu moet ik zeggen dat Amerikanen heel ijverig zijn, zij doen hun best om veel ervaringen op te doen.

Nu is het de bedoeling dat we ooit terug gaan naar het paradijs. Dat we weer bij God zijn en zelf weer ervaren dat we gelijk aan God geschapen zijn.

Jezus is gekomen en hij was bij God en is afgedaald naar de aarde. Nee hij is niet bij die partij die uit het paradijs is gezet.
Hij kwam op aarde en was god gelijk.

Nadat hij gestorven is zien we hem terug als geest en hij doet de heilige geest uitstorten over de apostelen.
Er verschijnen vlammetjes op hun hoofd. Spirituele mensen zouden zeggen hun kruinchakra werd geopend.
Bij boeddha beelden kunnen we ook vaker zo een pluim op het hoofd zien.
De apostels gingen wonderen doen.
Ze gingen in vreemde talen praten. In tongen zegt de bijbel.
Nu was na de verwoesting van de toren van Babylon de mensheid verstrooid in verschillende talen.
Wat hier gebeurde is de belofte dat het steeds verder afglijden van de mens van zijn oorsprong terug gedraaid zal worden.

Er zijn nog meer zaken in de kruisiging van Jezus die daarop wijzen maar ik haal er nu maar een naar voren.
In de bijbel staan ook voorspellingen dat de hemel terug zal komen.

Het is dus de bedoeling dat we niet blijven steken in het opdoen van ervaringen maar dat we terug keren naar die plaats van liefde waar wij aan God gelijk met God zijn.

Het is dus de bedoeling dat we terug keren naar onze goddelijke status.
Zoals Jezus zegt dat hij ons is voor gegaan.

Hoe zit dat nou met dat terug keren.
Hierover hebben hindoes en boeddhisten een heleboel gezegd maar de bijbel zelf ook.

Terugkeren naar waar wij vandaan komen en wat onze status ooit is geweest betekent dat we gaan leren kennen wie wij in werkelijkheid zijn. Dat betekent ook dat we los moeten laten. Betekent ook zelfacceptatie.
De weg naar de hemel is er een van loslaten en zijn, beseffen wie je in wezen bent.

En nu wil ik nog iets zeggen over spirits.
Als wij nog karma hebben en nog niet los kunnen laten en niet beseffen wie we zijn dan komen wij terug op aarde.
en die tijd daar vooraf zegt het Tibetaans dodenboek gaan we nog eenmaal intens door heel ons karma onze ervaringen heen. En spirits die in, wat ik noem, het schaduwrijk verblijven zitten in die fase.
Het zijn energieën nog gevangen in hun eigen emoties.
Zoek je daar je raad dan krijg je die gekleurd en gevoed door de emoties van die spirit.
Ik zeg vervolgens dan kan ik net zo goed de buurman om raad vragen.
Joska Soos, een Belgische sjamaan, zegt dat er rond de aarde een plek is waar zielen verblijven maar dat die naar het licht gebracht moeten worden. Er zijn volgens hem verschillende hoogtes die je kan bereiken een hoogte heeft hij in zijn geestesreizen niet kunnen bereiken en dat is het paradijs.
De bijbel zegt er staan twee cherubs voor de poort met een vlammend zwaard.
Joska zei dat als hij daar binnen ging er geen terugkeer mogelijk zou zijn.

Erfzonde bestaat in die zin dat wij ervoor hebben gekozen om ervaringen op te doen als ziel. Zolang wij daarmee bezig blijven en ons zelf niet hervinden dan blijven wij in dat kringetje rond draaien.
Pas als wij onszelf leren kennen wie we zijn en onszelf accepteren dan kunnen wij uit dat kringetje stappen.
Spirituele groei heeft tot doel om onszelf in ons ware zijn te leren kennen.
Dus als je daar mee bezig bent laat je niet afleiden door zijstapjes die leuk, spannend en interessant lijken maar ga voor de hoofdprijs.